Als u een aankoop doet bij Parklitebenelux, krijgt u 30 kalenderdagen bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag nadat uw order is geleverd. Deze periode geeft u de mogelijkheid het product te bekijken en de tijd om na te denken of u de order wilt houden of retourneren.

Binnen de bedenktijd heeft u als koper het recht om, zonder opgave van reden, de koop te ontbinden.

Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer u het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat u kunt beslissen of u het wilt houden of niet. Het recht op ontbinding geldt niet wanneer u handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Niet-toegestane handelingen
Als koper mag u, met betrekking tot het product waarvan de koop ontboden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag u geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door Parklitebenelux niet meer als nieuw kan worden aangeboden.

Welke handelingen niet toegestaan zijn, vindt u meestal in de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of op de website van de fabrikant. Zo mag u  bijvoorbeeld niet verzegelingen, onderdelen of serienummers verwijderen.

Schadevergoeding door de koper
Indien u binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet u de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de fabrikant.

Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kunt u de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Dat kunt u doen door nauwkeurig alle retourinstructies na te leven die redcoon bij de orderbevestiging verstrekt.

Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Parklitebenelux het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.

In principe geldt het recht op ontbinding niet voor:

  • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • hygiëneproducten welke niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper de verzegeling heeft verbroken.

Wilt u een nog niet ontvangen bestelling annuleren? Neem dan contact op met onze klantenservice via mail of via onze chatservice, dan annuleren wij kosteloos uw bestelling. Een eventuele, door ons ontvangen vooruitbetaling, wordt meestal binnen enkele werkdagen (en uiterlijk binnen 14 dagen) teruggestort.

Wilt u een product binnen de bedenktijd na ontvangst retourneren? Neem dan de volgende actie:

  • Heeft u een account? Log dan in op uw persoonlijke account en meldt uw retournering zelf digitaal bij ons aan.
  • Heeft u geen account? Geef uw retouropdracht dan schriftelijk via e-mail of post door aan onze klantenservice info@parklitebenelux.nl